Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het veranderen en vergroten van het voormalige postkantoor ten behoeve van een bibliotheek inclusief additionele horeca en kantoor, horeca D2, detailhandel en een fietsenstalling in het souterrain, Neude 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-09655

 

Neude 11 te Utrecht

HZ_WABO-16-09655

Het veranderen en vergroten van het voormalige postkantoor ten behoeve van een bibliotheek inclusief additionele horeca en kantoor, horeca D2, detailhandel en een fietsenstalling in het souterrain

 

Een zienswijze indienen

Over dit ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen binnen 6 weken na de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. De reacties die binnenkomen bekijkt de gemeente voordat er een besluit genomen wordt op de aanvraag. Of een besluit door een zienswijze wordt aangepast, is vooraf niet aan te geven. Een zienswijze indienen kan online (met DigiD) via www.utrecht.nl/omgevingsvergunningzienswijze. Als u schriftelijk uw zienswijze wilt indienen per brief, stuur uw zienswijze dan naar het College van burgemeester en wethouders, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Afdeling Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. In de zienswijze staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het kenmerk van het besluit

- uw zienswijze op het voorgenomen besluit (waarom u voor of tegen bent)

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

- Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

- E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

- Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen.

Naar boven