Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2016, 175430Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van voormalig gevangenis schutterswei tot hotel, Prins Bernhardlaan 16, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1815JG16

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Prins Bernhardlaan 16 Alkmaar: het verbouwen van voormalig gevangenis schutterswei tot hotel

Datum ontvangst: 7 december 2016.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.