Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Eemnes 2016 - 2021

 

Het college van de gemeente Eemnes,

gelet op artikel 2.73, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening;

overwegende dat het algemeen geldende verbod om consumentenvuurwerk af te steken ingevolge artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit niet geldt van 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 2.00 uur;

overwegende dat in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast op een specifieke plaatsen verboden moet worden, om ook in bovengenoemde periode, consumentenvuurwerk te gebruiken, om daardoor bepaalde groepen mensen en dieren tegen het gevaar, de schade en de overlast te beschermen;

besluit:

 • I.

  dat het na inwerkingtreding van dit besluit tot en met 1 januari 2021 jaarlijks ook tussen 18.00 uur op 31 december t/m 1 januari, 2.00 uur verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken / af te steken op de volgende aangewezen plaatsen, (zie ook tekening Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Eemnes);

 • A.

  Winkelcentrum De Minnehof

 • B.

  Eemhof complex

en op de volgende locaties en binnen een straal van 100 meter daarvan;

 • A.

  Winkelcentrum Torenzicht

 • B.

  Ouderencomplex De Bongerd

 • C.

  Ouderencomplex De Raadsvore

 • D.

  Ouderencomplex De Ploegvore

 • E.

  Alle hondenuitlaatveldjes

III. dat dit besluit en de daarvan deel uitmakende bijlage ook wordt gepubliceerd in de Rotonde, die huis-aan-huis verspreid wordt;

IV.dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Eemnes 2016 - 2021.

Aldus vastgesteld op 22 november 2016.

Het college van Eemnes

E.Ruizeveld de Winter R. van Benthem, RA

gemeentesecretaris burgemeester

Bijlage Gebied aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Eemnes

Naar boven