Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 173955Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Maurice Ravellaan en andere aan de Zuidas

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Maurice Ravellaan en andere aan de Zuidas

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 6 december 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van

• 27 mei 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Zuid van 29 november 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Maurice Ravellaan (BAG- type weg)

• Maurice Ravelgracht (BAG- type water)

• Hector Berliozlaan (BAG- type weg)

• Hector Berliozplein (BAG- type weg)

• Antonio Vivaldigracht (BAG-type water)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Maurice Ravellaan en andere op de Zuidas

Maurice Ravellaan: Was een Frans componist van Baskische afkomst. Hij geldt als een van de voornaamste componisten van de 20e eeuw en met zijn landgenoot Debussy, als de belangrijkste impressionist in de klassieke muziek en initiator van het expressionisme. Hij schreef in 1928 De Bolero, wat zijn bekendste werk zou worden.

Maurice Ravelgracht

Hector Berliozlaan: Was een Frans componist. Hij was een belangrijk en vernieuwend vertegenwoordiger van de Franse romantiek. Daarnaast was Berlioz actief als muziekcriticus en dirigent.

Hector Berliozplein

Antoni Vivaldigracht ligt aan de bestaande Antonio Vivaldistraat in de buurt waar Italiaanse componisten zijn vernoemd.

Bijlage

Situatietekening