Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 173953Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Joes Kloppenburgbrug en andere in Centrum

 

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Joes Kloppenburgbrug en andere in Centrum

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 6 december 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van

• 21 oktober 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Centrum van 29 november 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Joes Kloppenburgbrug (BAG- type kunstwerk)

• Isa van Eeghenbrug (BAG- type kunstwerk)

• Tante Saarbrugbrug (BAG- type kunstwerk)

• Johan van Hulstbrug (BAG- type kunstwerk)

• Diamantbewerkersbrug (BAG-typekunstwerk)

• Jules Schelvisbrug (BAG-type kunstwerk)

• Sint Nicolaasbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Joes Kloppenburgbrug en andere in Centrum

Joes Kloppenburgbrug Brug 5: Op 17-08-1996 is in het centrum van Amsterdam in de Voetboogstraat een jongen doodgeslagen die bij een ruzie tussenbeide kwam. Deze jongen was Joes Kloppenburg. Hij is 20 jaar later nog steeds het symbool voor zinloos geweld. Brug ligt relatief dichtbij de plek waar hij het leven liet.

Isa van Eeghenbrug brug 30: Geschiedschrijfster dr Isabella Henriëtte van Eeghen was

de drijvende kracht achter het maandblad Amstelodamum, waarvoor zij vele artikelen

schreef. Haar totale bibliografie beslaat zo’n 1000 titels. Zij wordt dan ook de Koningin

van de Amsterdamkunde genoemd. Van 1951 tot 1978 was ze adjunct-archivaris van het

Amsterdamse Gemeentearchief.

Tante Saarbrug brug 31: Sara Bacharach, beter bekend als tante Saar, ereburgeres van

Amsterdam, verkocht meer dan 60 jaar bloemen op het Rembrandtplein, en had haar

opslag op het Thorbeckeplein. Ze was een bekende figuur in Amsterdam. In bittere armoede

verdiende ze de kost voor haar gezin met 9 kinderen door de verkoop van bloemen. Eerst

liep ze met een mand door stad, later had ze een stalletje op het Rembrandtplein. Ze heeft

verschillende concentratiekampen overleefd. Iemand uit het oude Joodse proletariaat, een

hardwerkende vrouw en een echte Amsterdamse.

Johan van Hulstbrug brug 232: is een onderscheiden Nederlander, kinderredder,

verantwoordelijk voor de redding van ruim zeshonderd Joodse baby's en kinderen uit de

crèche van de Hollandse Schouwburg. Zijn verdiensten op vele terreinen zijn zo langdurig

en veelomvattend dat om die reden geadviseerd wordt af te wijken van het criterium dat

een persoon voor vernoeming ten minste 5 jaar overleden moet zijn.

Diamantbewerkersbrug Brug 252: Blijvende herinnering aan de vele diamantbedijven die in deze omgeving jarenlang gevestigd waren.

Jules Schelvisbrug Brug 264: was een Nederlandse kenner van de Jodenvervolging, zelf

van Joodse komaf en overlevende van zeven concentratie- en vernietigingskampen. Hij heeft zich zijn hele leven ingezet om de wandaden van Sobibor blijvend in de herinnering te

houden en heeft hiervoor diverse hoge onderscheidingen in binnen en buitenland ontvangen. Zijn verdiensten zijn zo uitzonderlijk dat geadviseerd wordt af te wijken van het criterium

dat een persoon ten minste 5 jaar overleden moet zijn.

Sint Nicolaasbrug Brug 306: Sint Nicolaas is al heel lang beschermheilige van Amsterdam van apothekers, bankiers, prostituees, boogschutters, kinderen, ongehuwde vrouwen, kooplieden, studenten, geliefden, slagers, dieven, moordenaars, piraten et cetera en schutspatroon van de zeelieden. Deze brug ligt tegenover de Sint Nicolaaskerk.

Bijlage

Situatietekening