Van der Griendtstraat 7, privatisering groen- en reststroken

Bij de gemeente is een verzoek ingediend om een groen- en reststrook te kopen casu quo te huren.

De gemeente is voornemens de navolgende strook grond te verkopen casu quo te verhuren.

Het betreft de strook die ligt bij:

Van der Griendtstraat 7 te ‘s-Hertogenbosch (kenmerk:6293298 )

De situatietekening van deze strook grond ligt vanaf maandag 12 december 2016 gedurende twee weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor.

Bedenkingen tegen de voorgenomen transactie kunt u, onder vermelding van het kenmerk, binnen deze termijn schriftelijk richten aan het hoofd van de afdeling Wonen en Grondzaken, Postbus 12345, 5200 GZ te 's Hertogenbosch.

Voor meer informatie kunnen belanghebbenden contact opnemen met mevrouw A. Visser, tel. (073) 615 96 29 of met de heer W.M.H. van Son, tel. (073) 615 56 58.

Naar boven