Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2016, 171224Beschikkingen | aanvraagPlaatsen erfafscheiding Burgemeester Stemerdinglaan 176 Oost-Souburg

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Burgemeester Stemerdinglaan 176 in Oost-Souburg (02-12-2016

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.