Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 170106Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Anton Jolingbrug in Centrum

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Anton Jolingbrug in Centrum

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 29 november 2016

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 27 mei 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum van 22 november 2016

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Anton Jolingbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Anton Jolingbrug in Centrum

De Anton J. Jolingstichting stelt voor om in Centrum brug nummer 20 te

vernoemen naar Anton J. Joling. Zij doen deze aanvraag op grond van de verdiensten van de heer Joling als architect van vele rijks- en gemeentemonumenten waardoor hij mede gezichtsbepalend is geworden voor de gemeente Amsterdam. De brug is gesitueerd midden in het gebied waar vele van zijn bouwwerken zijn gerealiseerd. Naast deze bouwwerken heeft hij vele reconstructies en verbouwingen uitgevoerd in dit gebied.

Bijlage

Situatietekening