Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 170106

Gepubliceerd op 5 december 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Anton Jolingbrug in Centrum

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Anton Jolingbrug in Centrum

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 29 november 2016

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 27 mei 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum van 22 november 2016

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Anton Jolingbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Anton Jolingbrug in Centrum

De Anton J. Jolingstichting stelt voor om in Centrum brug nummer 20 te

vernoemen naar Anton J. Joling. Zij doen deze aanvraag op grond van de verdiensten van de heer Joling als architect van vele rijks- en gemeentemonumenten waardoor hij mede gezichtsbepalend is geworden voor de gemeente Amsterdam. De brug is gesitueerd midden in het gebied waar vele van zijn bouwwerken zijn gerealiseerd. Naast deze bouwwerken heeft hij vele reconstructies en verbouwingen uitgevoerd in dit gebied.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl