Aangevraagde evenementenvergunningen

 

Evenementen op de openbare weg in de gemeente Utrecht in 2016. U mag erop reageren!

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement op de openbare weg zijn ingediend.

Maand

Dag

Evenement

Tijdstip

Locatie

Activiteit

Januari

22

Winter Lichtjes Optocht

17:00/20:30

Gangesdreef

Wegafsluiting, bouwsels

Inzage, reactie en informatie

De aanvragen liggen ter inzage bij Vergunningen Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Stadsplateau 1.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 'zienswijze evenementenaanvraag', ingediend worden bij: Vergunning, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Stadsplateau 1, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen via telefoonnummer 030 – 286 00 00 of per mail naar evenementen@utrecht.nl.

Voor meer informatie over evenementen kunt u onze website bezoeken.

www.utrecht.nl/evenementen

Naar boven