Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame aan de voorzijde van een winkel, Amsterdamsestraatweg 303 te Utrecht, HZ_WABO-16-35808

 

Amsterdamsestraatweg 303 te Utrecht

HZ_WABO-16-35808

Het plaatsen van gevelreclame aan de voorzijde van een winkel

Datum besluit: 24-11-2016

Besluit: Verleend

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van deze publicatie. Dit kan online via www.utrecht.nl/bezwaar. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het kenmerk van het besluit

- de reden van uw bezwaar

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

- Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

- E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

- Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen.

Naar boven