Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 167030Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Gedeeltelijk ingetrokken aanvraag reguliere omgevingsvergunning (activiteit aanleg), het aanleggen van terras, paden en oprit, Engelenburgerlaan 18D in Brummen

Locatie: Engelenburgerlaan 18D in Brummen

Voor: het aanleggen van terras, paden en oprit

Activiteit(en): Aanleg, Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald

Registratienummer: Z-HZ_WABO-2016-0859

Dit is een kennisgeving van een gedeeltelijke intrekking aanvraag omgevingsvergunning. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

Brummen, 30 november 2016

Burgemeester en wethouders van Brummen