Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 164925Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Gedeeltelijk ingetrokken aanvraag reguliere omgevingsvergunning (activiteit aanleg), het plaatsen van een kunstwerk van de papierschepper, nabij Stuijvenburchstraat 137 in Eerbeek

Locatie: nabij Stuijvenburchstraat 137 in Eerbeek

Voor: het plaatsen van een kunstwerk van de papierschepper

Activiteit(en): Aanleg; het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.

Registratienummer: Z-HZ_WABO-2016-1049

Dit is een kennisgeving van een intrekking aanvraag omgevingsvergunning. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

Brummen, 30 november 2016

Burgemeester en wethouders van Brummen