Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 164104Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Ingetrokken aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 5 eiken, Soerense Zand Noord 14 en 16 in Eerbeek

Locatie: Soerense Zand Noord 14 en 16 in Eerbeek

Voor: het kappen van 5 eiken

Activiteiten: Kap

Registratienummer: Z-HZ_WABO-2016-0879

Dit is een kennisgeving van een intrekking aanvraag omgevingsvergunning. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

Brummen, 30 november 2016

Burgemeester en wethouders van Brummen