Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 163033Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een luifel en het wijzigen van het gebruiken van de verdieping en de zolder, Ambachtstraat 27 te Brummen

Locatie: Ambachtstraat 27 te Brummen

Voor: het vervangen van een luifel en het wijzigen van het gebruiken van de verdieping en de zolder

Activiteiten: Bouwen, normaal onderhoud uitvoeren

Registratienummer: Z-HZ_WABO-2016-0862

Verlengingstermijn: 6 weken

Het betreft een kennisgeving van een besluit tot verlengen van de beslistermijn met maximaal zes weken op een aanvraag om omgevingsvergunning. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

Inzien aanvraag

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Brummen, 23 november 2016

Burgemeester en wethouders van Brummen