Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020; "De kracht van contact"

 

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat de raad van deze gemeente op 27 september 2016 het Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020; "De kracht van contact" heeft vastgesteld.

In het Welzijnskader 2017 tot en met 2020 zijn vanuit drie leidende principes voor toekomstbestendig welzijnsbeleid de beleidsvelden op het terrein van welzijn nader uitgewerkt.

 

Het Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020; "De kracht van contact" treedt in werking op 1 januari 2017.

Het besluit is op deze pagina als bijlage te downloaden.

Naar boven