Concept-ontwerp voor Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht

Op 15 november 2016 heeft het College van B&W besloten om het concept-ontwerp Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht ter inzage te leggen. Informatie over het concept-ontwerp Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan Utrecht treft u op de website: www.utrecht.nl/busbaandichterswijk en kan worden ingezien op de 5e verdieping van het Stadskantoor en op het Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 3526 GZ Utrecht.

 

 

Een zienswijze kan worden ingediend van 18 november 2016 tot en met 30 december. U kunt een zienswijze digitaal indienen door een e-mail te sturen naar: busbaandichterswijk@utrecht.nl. Maakt u liever uw zienswijze per brief kenbaar, dan kunt u uw zienswijze sturen aan het College van B&W.

 

Het adres is:

College B&W

IB/PMB

t.a.v. mevrouw J. Tissingh

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Naar boven