Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2016, 159965Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Prinses Beatrixlaan ongenummerd naast nr. 7 te Den Haag

Algemene informatie

Het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van twee woontorens met commerciële ruimten in de plint aan de Prinses Beatrixlaan naast nummer 7

 

Ons kenmerk: 201610062

Categorie:

  • -

    (Tijdelijke) buitenplanse ontheffing

Stadsdeel:

  • -

    Haagse Hout

Locatie(s)

Prinses Beatrixlaan ongenummerd naast nr. 7

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.