Aangevraagde evenementenvergunningen

Evenementen op de openbare weg in de gemeente Utrecht in 2017. U mag erop reageren!

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement op de openbare weg zijn ingediend.

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

  • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

  • Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen.

Naar boven