Doorbreking aanhoudingsplicht bouwplannen als gevolg van werking Voorbereidingsbesluit. Woningvorming, onttrekken, splitsing en omzetten van woonruimte en kleinschalige transformatie

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 3 november 2016 het Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming, (splitsing) en omzetten vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is op 4 november 2016 in werking getreden. Als gevolg hiervan geldt er een aanhoudingsverplichting voor bouwplannen die in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan, maar niet met het toekomstig planologisch regime. Deze aanhoudingsplicht kan worden doorbroken.

Van deze mogelijkheid zal het college gebruik maken indien het bouwplan voldoet aan de inhoudelijke toetsingscriteria (leefbaarheid) zoals vermeld in:

 

a. de beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten, Collegebesluit van 23 augustus 2016, gepubliceerd op 29 augustus 2016;

 

b. de beleidsregels kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht zoals vastgesteld op 23 augustus 2016, gepubliceerd op 1 september 2016. Deze beleidsregels zijn op 1 november 2016 in werking getreden.

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht, tel. 14030.

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht

Naar boven