Gemeenteblad van Eersel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselGemeenteblad 2016, 157100BeleidsregelsVaststelling Mandaatregeling invordering gemeentelijke belastingen

 

De ambtenaar belast met de invordering van de gemeente Eersel maakt bekend dat deze op 1 november 2016 de Mandaatregeling invordering gemeentelijke belastingen heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De Mandaatregeling invordering gemeentelijke belastingen treedt in werking op 15 november 2016.

De beleidsregel is op deze pagina als bijlage te downloaden.