Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 156385Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen - Ingediende aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning, het brandveilig gebruiken van een scholencomplex, Meengatstraat 23, 25, 25 A in Brummen

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 31 oktober 2016

Locatie: Meengatstraat 23, 25, 25 A in Brummen

Voor: het brandveilig gebruiken van een scholencomplex

Activiteit(en): Het in gebruik nemen of gebruiken van een, met het oog op de brandveiligheid aangewezen, vergunningplichtig bouwwerk

Registratienummer: Z-HZ_WABO-2016-1028

Inzien aanvraag

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

Brummen, 16 november 2016

Burgemeester en wethouders van Brummen