Bekendmaking beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

De raad heeft op 27 oktober 2016 de beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen vastgesteld, dat is vastgelegd in het digitale bestand BVDEMENRDVOGEWITTE.VA01.gml.

 

Plangebied en doelstelling

 

Het plangebied is te onderscheiden in twee aaneengesloten gebieden.

 

De Meern-Noord en het Maximapark

Dit deel van het plangebied ligt ten westen van de stad. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Leidsche Rijn. Aan de westzijde wordt de grens gevormd door (globaal) de sportvelden Fletiomare, de Europaweg, Huis te Vleutenlaan en De Tol. In het noorden vormt de Meijewetering de grens. De Robert Planguettelaan, Englaan, Max Ernstlaan, Parkzichtlaan en de Woerdlaan vormen de oostgrens van dit deel van het plangebied.

 

Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt, Vogelenbuurt en Tuinwijk

Dit deel van het plangebied ligt ten noorden/noordoosten van de binnenstad. Het gebied wordt begrensd door de Kardinaal de Jongweg in het noorden, de stadsbuitengracht en de Biltstraat in het zuiden en de Vecht en de Gruttersdijk in het westen. Ten noordwesten vormen het Zwarte Water en de Willem Arntszkade de plangrens. Ten oosten wordt de grens gevormd door het spoortracé, de Karel Doormanlaan en de Huizingalaan.

De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.

 

Inzien

 

De beheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordening wordt daarnaast, via een landelijke website, ruimtelijkeplannen.nlgepubliceerd. De digitale beheersverordening op de landelijke website is authentiek. Als deze digitale beheersverordening en de versie op papier niet tot dezelfde uitleg leiden, is de inhoud van de digitale beheersverordening beslissend.

 

De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening ook aan via de gemeentelijke website, utrecht.nl/bestemmingsplannenwaar men kan doorklikken naar de desbetreffende beheersverordening.

 

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 17 november 2016, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

 

 

Naar boven