Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 153045Overige overheidsinformatieInstemmen met het initiatiefvoorstel “Maak parkeren bij ziekenhuizen goedkoper” van het lid Alberts en kennisnemen van de bestuurlijke reactie. (2016, nr. 302/1155)

 

Nummer 302/1155

Agendapunt 13

Datum initiatiefvoorstel 19 mei 2016

Onderwerp

Instemmen met het initiatiefvoorstel “Maak parkeren bij ziekenhuizen goedkoper” van het lid Alberts en kennisnemen van de bestuurlijke reactie.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid Alberts (SP) van 19 mei 2016 getiteld: ‘Maak parkeren bij ziekenhuizen goedkoper’;

Gelet op artikel 147a, lid 1 van de Gemeentewet;

Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid van 31 augustus 2016,

Besluit:

 • I.

  in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

 • II.

  het college van burgemeester en wethouders te verzoeken

  • -

   het OLVG, locatie Oost en het VU-ziekenhuis te vragen de bij hen geldende parkeertarieven voor dagkaarten bij te stellen voor mensen die vanwege medische redenen bij het ziekenhuis moeten parkeren;

 • III.

  kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 5 oktober 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe

 

Initiatiefvoorstel

Inleiding

Als patiënt of bezoeker van Amsterdamse ziekenhuizen kom je zeer

uiteenlopende parkeertarieven tegen: van het eerste half uur gratis bij het BovenIJ-ziekenhuis in Noord tot € 36 voor een dagkaart bij het OLVG in Oost. De SP begrijpt dat parkeerbeleid van ziekenhuizen afhankelijk is van de omgeving en dat je dus in Noord, waar parkeren op de meeste plekken gratis is, bij het BovenIJ-ziekenhuis gratis kan parkeren en bij het OLVG in Oost, waar parkeren wel geld kost, niet. Enige coulance echter mag er wel zijn, de verschillen in tarieven zijn nu wel heel erg groot.

Onderzoek Consumentenbond

De Consumentenbond heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de parkeerkosten bij ziekenhuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat vrijwel alle ziekenhuizen afrekenen per geparkeerd uur. Moet je dus maar een paar minuten langer in het ziekenhuis zijn, dan moet je toch voor twee hele uren betalen. Als je voor onderzoek een hele dag in het ziekenhuis moet zijn, hanteren vrijwel alle ziekenhuizen kortingsregelingen, zoals een maximumdagtarief of dagkaart. Bij het OLVG in Amsterdam Oost is het maximale dagtarief €36. Het Amsterdamse VU-ziekenhuis rekent €30.

Vergoeding niet in basisverzekering

Parkeerkosten kun je bij je basisverzekering niet declareren. De basisverzekering dekt alleen de reiskosten voor bepaalde patiëntengroepen, zoals rolstoelgebruikers. Bovendien geldt er dan ook nog altijd een eigen bijdrage en dien je eerst het eigen risico op te maken.

Bij een aanvullend pakket zijn vergoedingen voor parkeren wel mogelijk. Maar dan moet je dus wel aanvullend verzekerd zijn en dat kan niet iedereen omdat de toch al hoge maandelijkse zorgpremie dan nog hoger wordt.

Parkeertarieven bij OLVG, locatie Oost en VU ziekenhuis duurste van Nederland

In het onderzoek van de Consumentenbond komen de OLVG (locatie Oost) en het VU-ziekenhuis als de twee duurste uit de bus: het OLVG vraagt €8 voor 2 uur parkeren en VU-ziekenhuis €7. Dit is conform de prijs van parkeren in het gebied rondom deze twee ziekenhuizen, terwijl het wel om een heel andere groep mensen gaat. Veel ziekenhuisbezoekers moeten noodgedwongen, vanwege de gezondheidssituatie en de specifieke gezondheidsklacht, een dagdeel of hele dag in het OLVG, locatie Oost of VU mc door brengen. De SP is van mening dat deze groep enige speciale aandacht verdient. Voor hen zou een aangepast parkeertarief moeten worden vastgesteld.

Voorstel

Op de exploitatie van eigen parkeerterreinen en garages van

ziekenhuizen, en daarmee de kosten voor het parkeren, heeft de gemeente

formeel niets te zeggen. De gemeente heeft echter wel een algemene zorgplicht. De SP stelt voor om als gemeente in het kader van genoemde zorgplicht het OLVG, locatie Oost en het VU-ziekenhuis te vragen de bij hen geldende maximale parkeertarieven voor dagkaarten bij te stellen voor mensen die vanwege medische redenen bij het ziekenhuis moeten parkeren.

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam

R.Alberts (SP)