Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2016, 151335Plannen | overigInspraakbesluit Ontwerp Winkelvisie Nieuwegein

In 2016 is de ontwerp Winkelvisie Nieuwegein opgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 25 oktober 2016 besloten de ontwerp Winkelvisie Nieuwegein ter inspraak voor te leggen conform de inspraakverordening Nieuwegein en de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht. De ontwerp Winkelvisie Nieuwegein ligt twee weken ter inzage, van 2 november 2016 tot en met 16 november 2016.

Wilt u meer informatie?

De ontwerp Winkelvisie Nieuwegein kan men inzien bij de receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

Ook kan de ontwerp Winkelvisie digitaal worden ingezien via de volgende internetlink

www.ikbennieuwegein.nl/winkelvisie (bij achtergronddocumentatie).

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtlijk Domein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030 of via e-mailadres gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen.