Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit), Isotopenweg 21 te Utrecht, HZ_WABO-15-10550

Isotopenweg 21 te Utrecht

HZ_WABO-15-10550

Het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit)

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 6 weken

 

Voordat u een zienswijze indient, kunt u meestal de aanvraag, bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen. U kunt uw zienswijze indienen door een brief te schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Afdeling Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. In uw zienswijze kunt u aangeven waarom u voor of tegen het voorgenomen besluit bent. Vermeld bij uw zienswijze ook uw naam en adres en het betreffende kenmerk. U kunt uw zienswijze over een ontwerp besluit ook online indienen (via DigiD). Zie voor meer informatie www.utrecht.nl/omgevingsvergunningzienswijze. Zienswijzen die u per e-mail indient, neemt de gemeente niet in behandeling. Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing op een aanvraag weegt de gemeente de ingediende zienswijzen af. Of uw zienswijze leidt tot daadwerkelijke aanpassing van het besluit, is niet van tevoren aan te geven.

 

Naar boven