Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2016, 150582BeleidsregelsRectificatie “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Heerlen“

In de publicatie van het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Heerlen (Gemeenteblad 2016, nr. 146786) zijn in de artikelen 13 en 15 foutieve jaartallen vermeld.

 

Artikel 13. Intrekking oude verordening en invoeringsbesluit

Het “Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2014 gemeente Heerlen” in te trekken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

 

Artikel 15. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Heerlen”.

 

Als bijlage bijgevoegd de volledige rectificatie "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Heerlen.