Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 149928

Gepubliceerd op 28 oktober 2016 09:00
Inhoudsopgave

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, uiterwaarden nabij Sluis te Ameide

Burgemeester en wethouders van gemeente Zederik maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Op 26 oktober 2016 is een omgevingsvergunning met reguliere procedure verzonden voor de activiteit 'uitvoeren werkzaamheden' voor het aanleggen van een struinpad in de uiterwaarden nabij Sluis, 4233 CK AMEIDE. Deze vergunning is geregistreerd onder nummer OV-2016-0112.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van de gemeente Zederik. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zederik, Postbus 1, 4230 BA Meerkerk.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl