Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2016, 148228Beschikkingen | aanvraagGemeente Nieuwegein; ontvangen aanvraag standplaatsvergunning bij Winkelcentrum Galecop op de bestemde standplaatslocatie aan De Kempenaerpark.

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein maakt bekend dat op 24 oktober 2016 een vergunningaanvraag is ontvangen van de heer K. J. Le Van, h.o.d.n.v. Bella Roos, voor het innemen van een standplaats wekelijks op de vrijdag van 07.30 uur tot 20.00 uur voor de verkoop van bloemen, planten en decoratie artikelen bij Winkelcentrum Galecop op de bestemde standplaatslocatie aan De Kempenaerpark.

 

Als een eventuele verlening van deze vergunning u rechtstreeks als belanghebbende treft, wordt u gedurende 2 weken vanaf de datum van ter inzage legging in de gelegenheid gesteld uw zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

 

De vergunningaanvraag ligt ter inzage bij de receptie van het Stadshuis van 27 oktober  2016 tot en met 9 november 2016.

 

Nieuwegein, 27 oktober 2016