Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2016, 147236Beschikkingen | aanvraagGemeente Nieuwegein; ontvangen aanvraag Horeca-exploitatievergunning Nijemonde 4

De burgemeester van Nieuwegein maakt bekend dat hij op 18 oktober 2016 een vergunningaanvraag heeft ontvangen van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Vreeswijk voor een Horeca-exploitatievergunning (inclusief kleine rookruimte buiten) ten behoeve van ‘t Veerhuis aan de Nijemonde 4 te Nieuwegein.

 

De aanvraag is het gevolg van gewijzigde regelgeving en een inmiddels gerealiseerde interne verbouwing.

 

Als een eventuele verlening van deze vergunning u rechtstreeks als belanghebbende treft, wordt u gedurende 2 weken vanaf publicatie van deze openbare bekendmaking in de gelegenheid gesteld uw zienswijze in te dienen bij de burgemeester, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

 

De aanvraag ligt ter inzage van 25 oktober 2016 tot en met 7 november 2016 bij de receptie van het Stadshuis.

 

Nieuwegein, 25 oktober 2016