Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2016, 146779Plannen | overigInformatieavond bouwplan vogelopvang in Galecopperzoom

De Vogelopvang Utrecht wil zich vestigen in Nieuwegein. Hun oog is daarbij gevallen op de voormalige wielerbaan in Galecopperzoom. De Vogelopvang heeft voor haar bouwplan een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Op 31 oktober zal de gemeente dit bouwplan samen met de Vogelopvang presenteren aan belangstellenden.

U bent van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur in het S tadshuis van Nieuwegein aan Stadsplein 1.

Het bouwplan concentreert zich in het zuidoostelijke deel van de voormalige wielerbaan. De bebouwing bestaat uit een verzorgingsgebouw, een hoofdgebouw (kantoor, ontvangst, educatie, kantine, beheerdersruimten) en verder met name volières. De bouw zal in fasen plaatsvinden waarbij de vogelopvang o.a. afhankelijk is van fondsenwerving. Bij de bouwaanvraag zitten meerdere rapporten die bijvoorbeeld gaan over de impact van het bouwplan op Flora & Fauna en de waterhuishouding. De gemeente en de vogelopvang houden zo goed als mogelijk rekening met andere belangen die spelen in dit gebied, zoals het gebruik van de voormalige wielerbaan door hondenbezitters en wandelaars. Parkeercapaciteit en archeologie zijn andere voorbeelden van aandachtspunten die aan de orde komen bij de vergunningprocedure.

Tijdens de informatieavond horen wij graag uw mening over het plan. Wellicht heeft u nog op- of aanmerkingen of suggesties die de gemeente mee kan nemen bij de besluitvorming over het bouwplan. De gemeente zal waarschijnlijk in de loop van november een besluit nemen. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dat besluit, kunnen vervolgens bezwaar aantekenen.

Als u meer wilt weten over de informatieavond of het bouwplan van de vogelopvang, neemt u dan contact op met Jeroen van Nistelrooy van de Gemeente Nieuwegein (030-6071577 of j.vannistelrooy@nieuwegein.nl).