Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2016, 139222Overige overheidsinformatieGemeente Baarn - Onheffing APV - Werkzaamheden spoortraject Amersfoort-Baarn en Hilversum-Amersfoort

Burgemeester en wethouders hebben op 28 september 2016 een aanvraag van Bam uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het spoorlijn Amersfoort-Baarn en Hilversum-Amersfoort. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op: 10/11 oktober vanaf 0:50 uur tot 5:30 uur – (Amersfoort-Baarn); 16/17 oktober vanaf 0:50 uur tot 4:50 uur – (Hilversum-Amersfoort). Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W.G. Stolp van de RUD-Utrecht, telefoonnummer 030-2583973.