Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2016, 139214Overige overheidsinformatieGemeente Baarn - Ontheffing APV - Werkzaamheden spoortraject Baarn-Hilversum

Burgemeester en wethouders hebben op 14 september 2016 een aanvraag van Bam uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het spoorlijn Hilversum-Baarn en Baarn-Hilversum. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op: 4/5 oktober vanaf 01:00 uur tot 4:40 uur – Baarn-Hilversum; 9/10 oktober vanaf 00:10 uur tot 5:25 uur – Hilversum- Baarn. Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W.G. Stolp van de RUD-Utrecht, telefoonnummer 030-2583973.