Voornemen om zones aan te wijzen voor historische schepen

De gemeente heeft het voornemen om drie zones aan te wijzen die bestemd zijn voor ligplaatsen van historische schepen. Het gaat om zones in de Vecht (Fortlaan), Merwedekanaal (Keulsekade) en Vaartscherijn (Oosterkade). In deze zones liggen reeds schepen.

 

Om historische schepen beter te kunnen beschermen wil het college zones in de stad aanwijzen waar bij voorkeur historische woonboten of – bedrijfsvaartuigen mogen liggen. Zo’n boot moet minimaal 50 jaar oud zijn. Als de originele romp van een boot of schip ontworpen is om te varen en de opbouw nog duidelijk oorspronkelijke kenmerken bezit, dan spreken we van een historische woonboot. Ook de zogenoemde “schark” wordt aangemerkt als historisch woonschip. De schark is een schip met een originele romp, waarbij de opbouw geheel of gedeeltelijk vervangen is door een in de regel eenlaags houten opbouw. Naast woonboten zijn er ook nog historische bedrijfsvaartuigen met een minimale leeftijd van 50 jaar die nu gebruikt worden als opslag- annex werkruimte.

De nieuwe situatie zal worden verwerkt op kaarten die onderdeel worden van de Havenatlas. De kaarten zijn opgenomen in aangehangen beleidsnotitie.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken hun zienswijze onder de aandacht van het college van B&W brengen. U kunt uw zienswijze sturen aan Burgemeester en wethouders, t.a.v. Havenmeester. Het adres is: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

 

Zorgt u ervoor dat u de zienswijze indient binnen zes weken na de dag waarop dit voornemen is bekendgemaakt. Daarmee voorkomt u dat wij uw zienswijze niet meer kunnen behandelen.

In de zienswijze neemt u in ieder geval op:

  • -

    uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

  • -

    een omschrijving van het voornemen waarop de zienswijze is gericht; vermeld u hierbij de datum van publicatie of stuur een kopie daarvan mee;

  • -

    uw gemotiveerde zienswijze.

 

Naar boven