Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2016, 135195Verordeningen4e Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld

Nummer 16-97

 

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 16-97;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

vast te stellen de Verordening tot 4e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld

I Wijziging

  • 1.

    Artikel 136 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld in te trekken.

II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 6 oktober 2016 in werking.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2016

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,