Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit), Isotopenweg 21 te Utrecht, HZ_WABO-15-10550

 

Isotopenweg 21 te Utrecht

HZ_WABO-15-10550

Het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit)

Datum besluit: 22-09-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Beroep

 

Tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning die is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure(uov), op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende beroep instellen bij de rechtbank. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit en de bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen. De beroepstermijn bedraagt zes weken. Gedurende deze termijn kan er beroep ingesteld worden bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht

Naar boven