Gemeenteblad van Midden-Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DelflandGemeenteblad 2016, 130621Beschikkingen | afhandelingGemeente Midden-Delfland - Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland wijzen de volgende vier objecten aan tot gemeentelijk monument.

 • -

  Dijkshoornseweg 47-51, 2635 EK Den Hoorn

 • -

  Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn

 • -

  Gaagweg 13, 2636 AK Schipluiden

 • -

  Gaagweg 40-40a, 2636 AK Schipluiden

Bezwaar- en beroepmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van bekendmaking aan de aanvrager (datum genoemd na het besluit) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland.

In het bezwaar moet ten minste het volgende staan: naam en adres van de belanghebbenden; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; de gronden van het bezwaar.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Maak daarbij gebruik van het bezwaarschriftenformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website onder Actueel > Stukken ter inzage. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op de beslissing op bezwaar of beroep, kan aansluitend een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek betaalt u griffierecht.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.