Aanvraag omgevingsvergunning Soerenseweg 170 te Apeldoorn

Omschrijving: het veranderen van een bestaande in-/uitrit

Datum indiening: 26 januari 2016

Wabonummer: D16/012479

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven