Aanvraag omgevingsvergunning het sparrenbos blok 1 te Apeldoorn

Omschrijving: het bouwen van een vrijstaande woning

Datum indiening: 26 januari 2016

Wabonummer: D15/012206

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven