Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2016, 12804Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning het sparrenbos blok 1 te Apeldoorn

Omschrijving: het bouwen van een vrijstaande woning

Datum indiening: 26 januari 2016

Wabonummer: D15/012206

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.