Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2016, 127566Overige overheidsinformatieGemeente Baarn - Ontheffing APV - Werkzaamheden spoortraject Baarn-Hilversum

Burgemeester en wethouders hebben op 24 augustus 2016 een aanvraag van Bam uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het spoorlijn Baarn en spoorlijn Hilversum-Amersfoort. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op:

19/20 september vanaf 01:00 uur tot 4:40 uur – BAARN;

20/21 september vanaf 01:00 uur tot 4:40 uur- BAARN;

20/21 september vanaf 01:05 uur tot 5:05 uur Hilversum–Amersfoort.

Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W.G. Stolp van de RUD-Utrecht telefoonnummer 030-2583973.