Kennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, N35 Zwolle Wythmen, kappen 79 bomen

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvra ag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

N35 Zwolle Wythmen voor het kappen van 79 bomen, verzonden op 13 september 2016

Naar boven