Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2016, 124038Overige overheidsinformatieGemeente Baarn - Ontheffing APV - Werkzaamheden spoortraject Baarn-Hilversum

Burgemeester en wethouders hebben op 24 augustus 2016 een aanvraag van Bam uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van onderhouds-werkzaamheden aan het spoorlijntraject Baarn-Hilversum. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op 6 en 7 september vanaf 01:00 uur tot 5:00 uur.  Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W.G. Stolp van de RUD-Utrecht telefoonnummer 030-2583973.