Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2016, 122699Overige overheidsinformatieAanwijzing gemeentelijke monument

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 augustus 2016 tot gemeentelijk monument hebben aangewezen het complex woningen met transformatorstation, bekend als de Krekenbuurt.

De aanwijzing heeft betrekking op de volgende adressen:

Grotekreek 1-30,

Zuidkreek 1-6,

Zandkreek 1-31,

Schelpkreek 1-29

Mosselkreek 1-25

Molenkreek 1-27

Rietkreek 1-7

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met het besluit? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. We nemen dan samen met u het besluit door. Komen we er niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaar digitaal indienen

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl/bezwaarenberoep vindt u alle informatie hierover en een link “Bezwaar indienen”. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Schriftelijk bezwaar

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen door deze te sturen naar: College van burgemeester en wethouders Administratie Bezwaarschriften Postbus 10007 8000 GA Zwolle Termijn Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit? Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het behandelingstermijn van de gemeente op uw bezwaar is zes weken.

Gegevens voor het bezwaarschrift

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt:

  • de datum en uw handtekening.

Het noemen van deze gegevens is bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee.

Voorlopig besluit

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek voor voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u bij Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend.

Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.