Gemeenteblad van Eersel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselGemeenteblad 2016, 117562BeleidsregelsReclame en uitstallingenbeleid

Burgemeester en wethouders van Eersel maken conform de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad op 12 juli 2016 het Reclame en uitstallingenbeleid heeft vastgesteld en het Reclame en uitstallingenbeleid 2008 en de Beleidsregels tijdelijke reclameborden heeft ingetrokken. In het beleid zijn richtlijnen en regels opgenomen voor reclame en uitstallingen, zoals voor terrassen en uitstalling van winkelwaren. Het Reclame en uitstallingenbeleid treedt in werking op 27 juli 2016 en ligt vanaf heden ter inzage bij de gemeentebalie en is geplaatst op onze website.

 

Eersel, 23 augustus 2016.