Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2016, 11615Beschikkingen | aanvraagEvenementenvergunning: Ronde van Ugchelen

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een groot evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.

Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Omschrijving: FuturumShop.nl Ronde van Ugchelen

Locatie: Ugchelens Belang in Ugchelen

Datum evenement: 30 juni 2016

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen.