Evenementenvergunning: Parel van de Veluwe MTB marathon

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een groot evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.

Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Omschrijving: Parel van de Veluwe MTB marathon

Locatie: Sportpark Orderbos 27 in Apeldoorn

Datum evenement: 27 maart 2016

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen.

Naar boven