Evenementenvergunning: Rommelmarkt en kofferbakverkoop

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een groot evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.

Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Omschrijving: Rommelmarkt en kofferbakverkoop

Locatie: Tussen de Dijkgraafweg en Europaweg in Apeldoorn

Datum evenement: 27 februari t/m 31 december 2016 (zaterdag en zondag)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen.

Naar boven