Vergunning alcoholvrij bedrijf: Koninginnelaan 66

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.33A van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend:

Omschrijving: Vergunning alcoholvrij bedrijf

Naam onderneming: Royaltea

Locatie: Koninginnelaan 66

Datum vergunning: 26 januari 2016

Vergunningnummer: A/44963

Bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Naar boven