Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2016, 10869Beschikkingen | afhandelingEvenementenvergunning: Winterwandelingen

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend:

Omschrijving: Winterwandelingen

Datum evenement: 12 en 13 maart 2016

Locatie: Aruba 16 in Apeldoorn

Datum vergunning: 27 januari 2016

Vergunningnummer: 16/45730

Bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.