Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2016, 10773Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Houtweg 63 te Apeldoorn

Omschrijving: het aanleggen van een in-/uitrit

Datum indiening: 20 januari 2016

Wabonummer: D16/012460

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.