Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2016, 10772Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Anklaarseweg (naast nr. 352 en achter nr. 352A) te Apeldoorn

Omschrijving: het oprichten van 2 woningen (zie W12/005322)

Datum indiening: 20 januari 2016

Wabonummer: D16/012461

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.